Sedacja w stomatologii

Air Liquide w zakresie stomatologii oferuje unikalny system sedacji

CALINOX131[1]_Easy-Resize.com

Sedacja wziewna to bezpieczna metoda walki z lękiem i stresem podczas zabiegów stomatologicznych.

Dzięki zastosowaniu właściwej metody pacjenci odczuwają uspokojenie i odprężenie przy jednoczesnym zachowaniu świadomości. Używanie zarejestrowanej, równomolowej mieszaniny tlenu 50% i podtlenku azotu 50% daje gwarancje bezpieczeństwa zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu. Tylko taki produkt gwarantuje bezpieczeństwo poparte badaniami klinicznymi, które w wypadku stosowania innej niż równomolowa mieszanina nie może mieć miejsca, ze względu na możliwość manipulacji stężeniem gazów w mieszaninie. Efektem tego jest brak możliwości uzyskania powtarzalnych, wiarygodnych statystycznie wyników, co jest warunkiem koniecznym w prowadzeniu badań nad skutecznością kliniczną produktu.

Zapytaj stomatologa...

... czy stosuje uspokojenie wziewne (sedację wziewną)?

Sedacja wziewna to bezpieczna metoda walki z lękiem i stresem podczas zabiegów stomatologicznych.

Dzięki zastosowaniu właściwej metody pacjenci odczuwają uspokojenie i odprężenie przy jednoczesnym zachowaniu świadomości.

jona_patients_192

Dla profesjonalistów

Informacje dla lekarzy

CALINOX020[1]_Easy-Resize.com

Dla pacjentów

Informacje dla pacjentów