Dla profesjonalistów

Sedacja wziewna to bezpieczna metoda walki z lękiem i stresem podczas zabiegów stomatologicznych. Dzięki zastosowaniu właściwej metody pacjenci odczuwają uspokojenie i odprężenie, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości. 

Uspokojenie wziewne (sedacja wziewna), to podanie pacjentowi mieszaniny gazów medycznych za pomocą specjalnych maseczek o różnych rozmiarach dostosowanych do wieku i wielkości twarzy pacjenta. Pacjent pozostaje odprężony nie stresuje się i uspakaja, pozostając świadomym podczas całego zabiegu. Ze względu na właściwości znieczulające może być też stosowana podczas zabiegów o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu bólu. Efekty działania ustępują po upływie około 5 minut od zaprzestania wdychania mieszaniny. Po kolejnych 30 minutach pacjent może prowadzić samochód.

Można podawać już od pierwszego miesiąca życia.

W procedurach związanych z bólem o lekkim i umiarkowanym natężeniu.

Potwierdzone badaniami.klinicznymi

Potwierdzony przez zadowolonych pacjentów.

Około 5 minut po zakończeniu inhalacji.

A także personelu medycznego.

KALINOX™

50%N2O+50%O2 , gaz medyczny sprężony pod ciśnieniem 170 bar w temp. 15˚C

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu w stomatologii.
Sedacja, czyli uspokojenie polega na zmniejszeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego. W tym celu pacjentowi podawane są odpowiednie środki farmakologiczne. Charakterystyczne dla sedacji jest to, że pacjent ma aktywną świadomość, choć czasami częściowo ograniczoną.

Stosujemy bezpieczną i dobrze znaną (powszechnie stosowaną zagranicą) metodę sedacji wziewnej z wykorzystaniem podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego. Pacjent otrzymuje lek wziewnie w postaci równomolowej mieszanki tlenu i podtlenku azotu w proporcjach 50%/50%. 

Jeżeli pacjent odczuwa lęk w czasie wizyty, cierpi na stres towarzyszący zabiegowi stomatologicznemu, wówczas zastosowanie mieszanki tlenu i podtlenku azotu wydaje się wskazane. Podaniu podtlenku azotu w takim stężeniu towarzyszy uspokojenie, odprężenie się, jak również działanie przeciwlękowe, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości.

Rozwiązania zaprojektowane specjalnie dla dzieci pozwalają na inhalację mieszaniny podtlenku azotu i tlenu 50%/50% z wykorzystaniem maseczek o różnych zapachach, a także wielkości dostosowanych do wieku i morfologii twarzy pacjenta. 

Podtlenek azotu w 50% mieszance z tlenem, oprócz działania uspokajającego, wykazuje również właściwości znieczulające, co stanowi dodatkową zaletę stosowania w stomatologii podczas procedur o natężeniu bólu łagodnym lub umiarkowanym bez konieczności używania dodatkowego znieczulenia.

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jest również rozwiązaniem dla osób dorosłych odczuwających stres oraz lęk przed dentystą.

Niepodważalną zaletą stosowania gotowej równomolowej mieszaniny podtlenku azotu oraz tlenu 50%/50% jest szybkość jego działania (pacjent odczuwa działanie już po ok. 3 minutach inhalacji) i szybkość jego eliminacji (po ok. 5 minutach od zaprzestania wdychania podtlenek jest usuwany z organizmu). Pacjent po zabiegu z użyciem mieszaniny 50% podtlenku azotu i 50% tlenu powinien przez kilkanaście minut się zrelaksować. Po ok. 20-30 minutach pacjent może prowadzić samochód.

Bez w22

Specyficzny mechanizm działania…

Podtlenek azotu w 50% stężeniu

  • ma działanie analgetyczne
  • działa z różną siłą w zależności od dawki
  • obniża próg percepcji różnych bodźców bólowych 
  • nie ma działania anestetycznego
  • wywołuje sedację z zachowaniem świadomości: pacjenci są zrelaksowani, spokojni i nieco mniej świadomi tego, co dzieje się wokół nich

Mechanizm tych procesów wydaje się bardzo złożony.
Niewątpliwie istotny jest udział układu opioidowego, ponieważ zastosowanie naloksonu wywiera częściowy efekt antagonistyczny. W trakcie stosowania preparatu Kalinox dochodzi do interakcji z substancjami oddziaływującymi na receptory opioidowe, receptory układu adrenergicznego alfa-1 i alfa-2, dopaminergicznego, receptory NMDA oraz receptory układu dla benzodiazepin. (2, 3)

DOBRZE TOLEROWANY, przebadany na wielu pacjentach.

Przegląd literatury przedmiotu (Collado V et al, 2007) dowodzi, że EMONO jest środkiem BEZPIECZNYM I ZNAJDUJĄCYM ZASTOSOWANIE W WIELU DYSCYPLINACH i sytuacjach klinicznych, może być aplikowany przez lekarzy nie będących anestezjologami, dentystów, czy personel medyczny (pielęgniarka, położna). Badanie Onody’ego (2006)(7) potwierdza bezpieczeństwo stosowania mieszaniny 50% N2O/O2 podczas całej gamy bolesnych procedur wykonywanych u dzieci (i dorosłych). Z raportów dotyczących 35 942 przypadków przeanalizowanych na przestrzeni 4 lat wynika, że:

  • negatywne skutki uboczne wystąpiły tylko w 4,4% przypadków, 
  • nudności/wymioty oraz niepokój/euforia to najczęstsze ze wszystkich zaobserwowanych negatywnych skutków ubocznych,
  • tylko w 0,03% przypadków wykazano poważniejsze skutki uboczne wynikające z zastosowania mieszaniny.

Do najczęstszych negatywnych skutków ubocznych należą nudności/wymioty oraz niepokój/euforia. Objawy te ustępują zazwyczaj W CIĄGU KILKU MINUT po
zakończeniu inhalacji.

Innym aspektem dotyczącym bezpieczeństwa stosowania N2O/O2 jest jego TOKSYCZNOŚĆ DLA PERSONELU. Podtlenek azotu dezaktywuje witaminę B12, co może powodować toksyczne działanie na układ krwiotwórczy anemię megaloblastyczną) oraz na układ nerwowy (neuropatia). 

Wykazano teratogenność N2O u szczurów, jednak kolejne badania pokazały, że nie można tych wyników odnosić do ludzi. Tego typu działania niepożądane były obserwowane u ludzi i zwierząt narażonych na wysokie stężenia N2O przez długi czas. Tym niemniej stężenie i czas narażenia konieczny do wystąpienia działań niepożądanych u ludzi nie są znane.

glowa

Sedacja w stomatologii różnice system Air Liquide vs mieszalniki

System do stomatologii oferowany przez Air Liquide jest  bezpieczny i prostym w codziennym użytkowaniu. Mieszanina tlenu oraz podtlenku azotu ma stałe stężenie na poziomie 50%/50%. Nie ma możliwości zmiennej regulacji co oparte jest na wieloletnich badaniach , mówiących że tylko takie stężenie zapewnia wysoki profil bezpieczeństwa dla pacjenta.Pacjenci po zakończonym zabiegu nie wymagają wentylacji czystym tlenem. Należy pamiętać, że mieszanina równomolowa 50%/50% zarejestrowana jest jako lek.W przypadku mieszalników stosowane są 2 butle, podtlenek azotu oraz tlenu – obydwa są zarejestrowane jako produkt leczniczy. 
 
Mieszalniki posiadają  możliwość zmieniania stężenia pomiędzy podtlenkiem azotu a tlenem. Należy jednak pamietać , iż stężenia które są podawane pacjentowi nie są już lekiem, stąd nie wiadomo jaki mogą mieć wpływ na pacjenta (nie posiadają wieloletnich badań klinicznych , tak jak w przypadku stałej mieszaniny 50%/50%). 
 
W mieszalnikach najbardziej niebezpieczną funkcją jest  możliwość „manipulacji” stężeniem mieszanki podawanej pacjentowi, czyli ingeruje się w skład podawanej substancji czynnej.
 
Jest to jednoznaczne z tym,że w razie wystąpienia tzw.poważnych działań niepożądanych albo powikłań, cała odpowiedzialność jest po stronie lekarza. Praktycznie przy stosowaniu zmiennych wartości mieszaniny, powinien uczestniczyć lekarz anestezjolog, na wypadek zapadnięcia pacjenta w głęboką sedację.
 
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych Kalinoxu odpowiedzialny jest producent leku.
 
W odróżnieniu od mieszalników Zestaw do sedacji Air Liquide jest kompaktowy, nie zajmuje wiele miejsca i w każdym momencie można go przemieszczać między gabinetami . Jest to zestaw jednobutlowy, zaopatrzony w zintegrowany reduktor i przepływomierz, na  estetycznym wózku – więc jest gotowy do użycia praktycznie od razu. 
 
Mieszalniki –  to dwie butle, reduktory, jak również konieczne przepływomierze do ustawiania przepływów, obudowa, w której te wszystkie elementy należy pomieścić. Waga i wymiary takiego zestawu praktycznie uniemożliwiają swobodne przemieszczanie pomiędzy gabinetami.

Maski nosowe jednorazowe bezwonne i o różnych zapachach.

Maski nosowe bezwonne w rozmiarach: S, M, L

ACTIF: zestaw do podawania gazu (składa się z worka oddechowego, przewodu doprowadzającego gaz oraz
zestawu do podawania wziewnie gazu i usuwania gazu wydychanego).

Wózek do butli zaprojektowany
do gabinetów stomatologicznych

Czy jesteś profesjonalistą?